Łukasz Flakus

Keybordzista, muzyk sesyjny, kompozytor i aranżer. Pianista wielu chórów gospelowych Angeliki Rehaag. Otrzymał wiele naród i zajmował pierwsze miejsca w różnych konkursach pianistycznych w tym nagrodę Folkwang z Maretem Minjoli Quintet i Convento Nachwuchs Jazzpreis NRW z Rinklawoh Group.

Powtót do strony głównej